Etikettarkiv | svara

En avslappningsövning inom Mindfulnessträning som utvecklar din förmåga att rikta uppmärksamheten mot det som är här och nu – din kropp..

Strategi för stresshantering

dont worrie!!!

Att handskas med stressiga situationer:  Sätt dig i framsätet och agera! I baksätet är
det bekvämt men det är inte säkert du kommer dit du vill. När vi mår bra är det lättare att vara aktiv och vara kreatör av sitt eget liv. Självklart och enkelt. Ibland måste vi påminna oss själva om att det är vi som styr. Det är det som är att ta ansvar.
En stor del av stresshantering handlar om att ta ansvar och sätta gränser men det är inte alltid helt enkelt i praktiken.
Var aktiv och påverka det du kan påverka. Sätt gränser för det du
inte kan påverka och skapa utrymme för dig själv låter självklart och viktigt men hur görs det?
Det handlar om att förhålla sig på olika sätt till stressen, stressorsaken beroende på situationen, om den är påverkningsbar eller inte t.ex.
Om vi kan påverka hur vi tänker kring någonting så förändras ofta hela känslan av det där som var jobbigt, omöjligt eller hopplöst. Vår attityd är avgörande.

När du är stressad över någonting fråga dig om du kan:

1. Förändra situationen:

2. Undvik stressfaktor.

3. Ändra stressfaktor.

4- Ändra din reaktion:/ din inställning.

5. Anpassa sig till stressfaktor.

6. Acceptera stressfaktor.

7. Sätta gränser.

8. Förstärka Socialt stöd/support

Hoppas det är till någon hjälp
Med värme Linda Behrmann

www.facebook.com/halsaibalans

Att välja…

Det sägs att 90% av våra handlingar sker per automatik mer eller mindre, genom vårt omedvetna reagerar vi och agerar vi på omgivningen reflexivt genom våra erfarenheter, fördomar och muskelminne iallafall till en viss del :).

Det blir som vi brukar göra, som vi alltid gjort som vi är vana vid, som vi är trygga med.
Men väljer vi inte det då?

Den senaste veckan har jag förmedlat medvetna val både på kursen och genom individuell stressmanagement coaching, vilket får mig att fundera en del om det där med glappet eller den stora avgrunden mellan tanke och handling.

Att börja styra skutan genom att observera, ta en paus mellan reaktion och aktion. Vad händer i mellanrummet.
Det sägs att det tar 20dagar att skapa en vana sen skapar vanan dig. Men det är olika länge för alla, det är en hänvisning, ett riktmärke för att vara uthållig.

Information enbart ger dig inte så mycket, de flesta vet idag att vi inte ska stressa på och skjuta upp för mkt saker, att vi ska avsätta tid för träning och äta helst var tredje vaken timme. Men vi gör det inte ändå, vi tar det sen. Sen och sen och sen…För att sedan tänka att det inte är någon ide det blir inte så ändå.

MEN
Det är när vi övar eller praktiserar det vi lärt oss som det händer grejer. Det gör skillnad! Det svåra verkar vara

1. Att sätta igång

2. Att hålla ut och fortsätta

3. Motivera sig till att komma igång igen efter avbrott (t.ex. skada /sjukdom)

Så varför gör vi inte det vi vet är bra för oss för hälsan, för långsiktighet och hållbarhet?

Därför tror jag  är mental träning som alltid börjar med medveten närvaro ett perfekt verktyg att använda STOPP! vad händer?
Lyft upp dina mönster till den medvetna ytan. Vad gör jag? Hur ser mönstren ut?

Bara observera!

Kan jag prova att göra så här?
Vad är det mest konstruktiva jag kan göra just nu svara/ släppa på impulserna?

”Att se det man håller på att bli, istället för det man en gång varit. Att se det man önskar sig, istället för det man sörjer. Att ta sin dag på allvar och ägna lite tid åt det man vet bygger en. Att tänka de tankar som kan gå rakt in i ens hjärta och värma det.”

Buffra din energi!
Tålamod!