Etikettarkiv | aktör

Strategi för stresshantering

dont worrie!!!

Att handskas med stressiga situationer:  Sätt dig i framsätet och agera! I baksätet är
det bekvämt men det är inte säkert du kommer dit du vill. När vi mår bra är det lättare att vara aktiv och vara kreatör av sitt eget liv. Självklart och enkelt. Ibland måste vi påminna oss själva om att det är vi som styr. Det är det som är att ta ansvar.
En stor del av stresshantering handlar om att ta ansvar och sätta gränser men det är inte alltid helt enkelt i praktiken.
Var aktiv och påverka det du kan påverka. Sätt gränser för det du
inte kan påverka och skapa utrymme för dig själv låter självklart och viktigt men hur görs det?
Det handlar om att förhålla sig på olika sätt till stressen, stressorsaken beroende på situationen, om den är påverkningsbar eller inte t.ex.
Om vi kan påverka hur vi tänker kring någonting så förändras ofta hela känslan av det där som var jobbigt, omöjligt eller hopplöst. Vår attityd är avgörande.

När du är stressad över någonting fråga dig om du kan:

1. Förändra situationen:

2. Undvik stressfaktor.

3. Ändra stressfaktor.

4- Ändra din reaktion:/ din inställning.

5. Anpassa sig till stressfaktor.

6. Acceptera stressfaktor.

7. Sätta gränser.

8. Förstärka Socialt stöd/support

Hoppas det är till någon hjälp
Med värme Linda Behrmann

www.facebook.com/halsaibalans