Etikettarkiv | hälsovetare

Tips för hälsofrämjande arbetsplatser .

Hälsa vems ansvar?

Är det individens, arbetsgivarens eller samhällets ansvar att människors hälsa är god?
Vi tillbringar mycket tid på våra arbetsplatser under vår livstid och villkoren på arbetsplatsen kan antingen främja hälsan eller stjälpa den. Ledningsarbetet påverkar individens förutsättningar och förmåga att behålla balans mellan privatliv och arbetsliv, mellan förmåga och krav.

Hälsa på arbetsplatsen ser arbetsplatsen som en arena där ledningen tar ett ökat ansvar för hälsofrågor som hänger ihop med arbetsklimat, kvalitén och effektiviteten. För verksamhetens strategiska arbete handlar det om att skapa bra förutsättningar för arbetsplatsen i stort, att ta ansvar för hälsofrågor på individ, grupp och organisationsnivå (Öquist 2008). Ett beslut från ledningen kan påverka både grupp och individ och kopplat till hälsofrämjande arbete kan det skapa förutsättningar eller möjligheter för individen själv att påverka sin hälsa, gruppen att påverka sitt klimat och ledningen att stötta processen, skapa rätt handlingsplaner, implementeringar och styrning och annat strategiskt arbete.

Hälsa på arbetsplatsen som idé (Winroth & Rydqvist 2010) ser arbetsplatsen som en arena där ledningen tar ett ökat ansvar för hälsofrågor som hänger ihop med arbetsklimat, kvalitén och effektiviteten t.ex. strategiska arbete handlar således om att skapa bra förutsättningar för arbetsplatsen i stort, att ta ansvar för hälsofrågor på individ, grupp och organisationsnivå.

Individen i verksamheten är utifrån en hälsofrämjande synvinkel eller utgångspunkt en viktig resurs. Mår inte individen bra mår inte verksamheten bra och tvärtom. Hälsofrämjande arbete handlar om att skapa rätt insats som bidrar till ökad hälsa. För att veta vad du bör göra på arbetsplatsen är det viktigt att skapa en nulägesanalys för att sedan analysera behovet eller om insatsen är möjlig. Insatserna bör sedan utvärderas och vara väl målinriktade för att få bästa effekt på beteende och hälsoområdet.

Hälsofrämjande arbetsplatser består av strategisk ledning och styrdokument, organisationskultur och ledarskap, hälsofrämjande aktiviteter för personalen och tillgång till företagshälsovård. Arbetet utgörs ofta som en stödprocess till ledarskap, avdelningschefer eller medarbetare på initiativ från ledning med antingen interna eller externa aktörer (t.ex. hälsovetare/konsulter). De kombinerade satsningar som görs för att förbättra arbetsorganisation och arbetsmiljö, främja delaktighet bland anställda i hälsoaktiviteter samt uppmuntra personligutveckling med utgångspunkten att hälsa är en resurs. I hälsofrämjande organisationer fokuseras det på möjliggörande till god hälsa. Möjliggörande är ett nyckelord för hälsofrämjande arbetet. Den vetenskapliga disciplinen för tillämpningen kallas för hälsopromotion.

”Hälsopromotion är den process som möjliggör för individer, grupper, organisationer och samhällen att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan och därigenom förbättra den” (utarbetad vid 2:nd Nordic Health Promotion Research Conference in Stockholm, Hässelby, 1998).

Verksamhetens sätt att leda och vara påverkar människornas hälsa och vilken eller vilka former av hälsoarbete som bedrivs och omvänt så påverkar människorna verksamheten genom diverse faktorer så som arbetsinsats, kompetens, engagemang . På så sätt kan delarna verksamhet, hälsa, hälsoarbete ses som komplementära och kan inte ses som enskilda delar utan påverkar hela tiden varandra. (Winroth & Rydqvist 2010).  Med hjälp av systemteorin identifieras friskfaktorer på de olika nivåerna organisation, grupp och individ för att omsätta dessa till praktisk handling.

Underbart!

I våras levererade jag och min studiekamrat Jeanette ett kunskapsunderlag för hälsoutvecklingen på Clarion Hotel Post i Göteborg. Idag var vi där och hade ett feedback möte. Vi gick därifrån med stor glädje i kroppen och med många nya idéer i huvudet.

Det allra bästa är att Clarion har tagit med vårt underlag i sin SHP- strategiska handlingsplan för kommande år och vi bidrog med mer än vi kunde ana. Vilket är huuuur kuuuul som heeelst!

Det är så lätt att bli hemmablind och när det jobbas på med hälsoarbete ut till kunder och därför är feedbacken så otroligt viktig, för perspektiv och fortsatt finslipning.
Det är en mäktig känsla som gör hela min dag och vi traskade därifrån med en stark framtidstro på branschen. Intresset är stort, konkurrensen likaså men när intresse finns så väcker det hopp.Snapshot_20130915

Ps Uppmärksamma vad du gör bra i ditt liv, oavsett om det är att ta hand om din hund, städat badkaret, tackat nej till att äta middag med folk som tar energi och ta dig själv på allvar… Du är viktig, mäktig och varje dag är värd att uppmärksamma guldkornen i. Du tränar upp din förmåga att se guldkornen i gruset om du övar på det ofta, helst varje dag. Resten av dagen efter mötet har varit ett tecken i trötthet, skol och pappersarbete över öronen – alltså mindre bra ;). MEN jag väljer att fokusera på det som gått bra, det som gav mig glädje och vad jag kan göra med den här energinivån utan att ha dåligt samvete. Skriva ett blogginlägg t.ex.  🙂 DS