Etikettarkiv | willpower

Varandets träning som hjälper dig att nå dina mål

En stor del av vår vakna tid gör vi saker utan att vara medvetna om vad det är vi gör, vi tänker på andra saker som har ganska lite att göra med nuet. Det är som om att  vi inte är riktigt vakna. Automatiskt reagerar vi på omgivningen och på våra känslor och impulser.  Inom mindfulness säger man att man går på autopilot. Det är svårt att nå sina mål och agera självdisciplinerat när vi är i detta automatläge.

In the loop…
Vi återkommer oftat till ruta ett och inser att allt är som det brukar och som förut och egentligen skedde ingenting nytt enbart en upprepning av det gamla, trygga, mönstret. Ett tryggt mönster är inte alltid bekvämt men det är igenkännbart , det är komfortzonen- det som är känt för mig. Det kan vara bilköer, trista möten, bråk med min partner och kännas lite småjobbigt och ibland hemskt men jag känner igen det och det är tryggt och som det brukar.
Vi reagerar då med gamla invanda beteenden som inte alltid är så tillfredställande.
Att leva på autopilot är att styras av vanemönster och att gå genom livet frånvarande eller bedövad utan att vara i kontakt med oss själva eller omvärlden. Genom att öva mindfulness så ökar vi förmågan att agera medvetet vilket hjälper oss bryta att gamla invanda mönster öka vår willpower och istället välja nya mer ändamålsenliga lösningar.
Ett medvetet liv är ett rikare liv, ett vaknare liv, eftersom det gör oss medvetna om det som händer – när det händer. Utan mindfulness fastnar vi oftare i ältandet av våra egna tankar och vi ser ständigt världen färgade av våra egna förutfattade meningar och åsikter.

Forskning har också visat att praktiserandet av mindfulness leder till ökad willpower, att säga ja till sina mål och nej till sina impulser. Vi tränar sinnet likt en gymnast tränar sina muskler och ett större spektra av medvetenhet, närvaro och inre kvalitéer som är gynnsamma för psykologiskt välbefinnande som exempelvis tillit, generositet, empati, tacksamhet och medkänsla.

Willpower är nyckeln att nå dina mål och öka din egenkontroll!
Mindfulness är ETT verktyg att öka din Willpower! Snart kommer en workshop I Göteborg för den som vill veta hur man kan öka sin willpower, mitten på maj, precist datum finns på hälsa i balans inom 4 dagar.
😀

Stresshantering genom mental träning är mer än stresshantering…

003 Mental träning funkar! Grundtanken är att nya tankesätt ändrar dina tankespår eftersom hjärnan är plastisk och strukturen ändras efter erfarenheter – hjärnan är under ständig utveckling och förändring. Inom till exempel idrottsvärlden har man visat det med mätbara resultat. Vi kan lära oss att prata kroppens och hjärnans språk genom mental träning. Och vi kan använda placeboeffektens forskning för att skapa inre motivation… & leva i linje med våra värderingar och våra behov men också våra mål. Genom att arbeta med inte enbart tankar utan också med känslor kan vi skapa motivation, öka impulskontroll och enligt ny forskning rentav ändra stukturer i hjärnan för att hantera stress bättre, med och motgångar, känslor och tankar…
Det vi tror på kan begränsa oss eller lyfta oss och det har mental träning kommit underfund m300px-PTSD_stress_brained. Riktade specifika tekniker skapar kraft, mental styrka som gör att vi släpper spärrar, blir modigare, mer säkra får mer tillit till vår egen förmåga. Det kan handla om stress och det kan handla om prestation.
Hur vi tänker skapar vår uppfattning om hur vi är, om hur vi mår och har det. Tanke, känsla och handling är tätt sammankopplade och med rätt verktyg kan du öva upp din mentala styrka.

Idrottare vet hur viktigt det är med den rätta känslan, hur vi känner oss skapar förutsättningar för att prestera bra den dagen. Den kunskapen kan vi i arbetslivet och vår vardag ta till oss och nyttja för att prestera för att må bra och skapa en balans mellan resurs och krav.

Genom att stärka dina mentala förmågor kan du förändra din bild av dig själv och din förmåga, väcka sovande potential, finna kraft i situationer då du tidigare känt dig orkeslös, må bättre och uppleva tillfredsställelse i en tillvaro som rör sig i riktning mot dina livsmål.

Vi går mot ljusare tider och jag arrangerar en ny kurs för att du ska kunna synka in sommaren med mental styrka, balans och nya verktyg att tackla stress och livets alla påfrestningar. Kanske en hjälp för att du ska kunna  Njuta av semstern i balans 😀