Etikettarkiv | life

Mindfulness & Livet…

Mindfulness är praktisk övning i att vara här och nu och ingen annanstans. Du kan öva Mindfulness på olika sätt.

Exempelvis genom att förankra dig i nuet med övningen andningsankaret, öva mindful-avslappning, göra en sak i taget med största uppmärksamhet, fokusträning & mindfulnessmeditation.

Kunskap är en bra grund, men först och främst handlar mindfulness om att praktisera mindfulness.

Tränar du Mindfulness ökar antalet tillfällen du är medvetet närvarande, Här och nu. Du lyfter de tillfällen du är på autopilot till den medvetna ytan och observerar dem, upplever dem som de är. Vi kan bara vara här och nu. Det är här och nu vi kan välja och påverka vårt liv. Det är här och nu vi upplever våra liv.

Tankarna kan grumla till allting och det är nästan som om vi inte kan se klart för att alla tankar är i vägen.

Det handlar om att vara. Ett övande där du observerar dina tankar, känslor och reaktion eller aktioner i ett varande tillstånd. (Vi är vana att vara i ett görande tillstånd oftast.) Reflektera utan att bedöma dig som bra eller dålig. Le inåt och ta inte så hårt på om det inte går som du förväntat dig. Försök istället att förvänta dig ingenting och uppmärksamma vad du upptäcker. Var öppen för de sensationer som kroppen låter dig uppleva. Du är på upptäcktsfärd!

Egentligen är hela syftet med Mindfulness att vara här och nu. Det är också allt. Men det kan ha vissa positiva bieffekter… Mindfulness kan vara ett verktyg för att minska stress, få utrymme mellan dina tankar, öka kreativitet, koncentration, stärka ditt immunförsvar, hantera smärta och hantera smärtsamma händelser i livet och negativa känslor. Ett verktyg för att stärka upplevelserna av de ögonblick du har i ditt liv. Jag har lättare att se de positiva känslorna i livet och uppleva de ögonblick fullt ut som ofta susar förbi, upplevelser som vi i efterhand skulle velat tagit vara på.

Ju mer medveten du är om dina tankar, känslor och handlingar, desto mer uppmärksam kommer du att vara på det som betyder mest för dig. Möjligen hjälper det oss att prioritera, välja och värdera alla de ögonblick som vi kallar livet.