Etikettarkiv | styrka

Välkommen på kurs

Välkommen på kurs i stresskompetens. Där du får kunskap, metoder och egenträningsprogram att träna på att stärka din mentala styrka, ta reda på hur du kan hantera stress genom mental träning.
Föreläsning, övningar, diskussioner, reflektionsmaterial, bok och skiva ❤ är delar av kursens upplägg.

Jag dukar upp till buffé av metoder i avslappning, meditation, avspänning och mental träning där du kan plocka åt dig det som passar di bäst efter genomgången kurs. Smaka av alla bra metoder som tränar din mentala styrka, fokus, koncentration och skapar medveten närvaro. Koppla ur autopiloten och väck din nyfikenhet, livsglädje och lugn och ro. Lär dig hur du kan spendera din energi på rätt ställen och täta energiläckage. Sänka din spänningsnivå i kroppen och skapa motståndskraft mot stress samt lära dig att använda negativ stress och vända den till positiv energi när det verkligen gäller liksom idrottare gör vid tävling.

Stresskompetens är ditt mentala gym för att du ska förbättra din hälsa, din inre styrka för ditt liv i balans i vardagsliv och yrkesliv.

Kontakta mig vid frågor 0766445530 / linda.berhmann@gmail.com
Hjärtligt välkommen!

Stresshantering genom mental träning är mer än stresshantering…

003 Mental träning funkar! Grundtanken är att nya tankesätt ändrar dina tankespår eftersom hjärnan är plastisk och strukturen ändras efter erfarenheter – hjärnan är under ständig utveckling och förändring. Inom till exempel idrottsvärlden har man visat det med mätbara resultat. Vi kan lära oss att prata kroppens och hjärnans språk genom mental träning. Och vi kan använda placeboeffektens forskning för att skapa inre motivation… & leva i linje med våra värderingar och våra behov men också våra mål. Genom att arbeta med inte enbart tankar utan också med känslor kan vi skapa motivation, öka impulskontroll och enligt ny forskning rentav ändra stukturer i hjärnan för att hantera stress bättre, med och motgångar, känslor och tankar…
Det vi tror på kan begränsa oss eller lyfta oss och det har mental träning kommit underfund m300px-PTSD_stress_brained. Riktade specifika tekniker skapar kraft, mental styrka som gör att vi släpper spärrar, blir modigare, mer säkra får mer tillit till vår egen förmåga. Det kan handla om stress och det kan handla om prestation.
Hur vi tänker skapar vår uppfattning om hur vi är, om hur vi mår och har det. Tanke, känsla och handling är tätt sammankopplade och med rätt verktyg kan du öva upp din mentala styrka.

Idrottare vet hur viktigt det är med den rätta känslan, hur vi känner oss skapar förutsättningar för att prestera bra den dagen. Den kunskapen kan vi i arbetslivet och vår vardag ta till oss och nyttja för att prestera för att må bra och skapa en balans mellan resurs och krav.

Genom att stärka dina mentala förmågor kan du förändra din bild av dig själv och din förmåga, väcka sovande potential, finna kraft i situationer då du tidigare känt dig orkeslös, må bättre och uppleva tillfredsställelse i en tillvaro som rör sig i riktning mot dina livsmål.

Vi går mot ljusare tider och jag arrangerar en ny kurs för att du ska kunna synka in sommaren med mental styrka, balans och nya verktyg att tackla stress och livets alla påfrestningar. Kanske en hjälp för att du ska kunna  Njuta av semstern i balans 😀