Etikettarkiv | friskvård

Den mest avslappnade låten som någonsin gjorts enligt forskare

Den här låten har enligt forskare vid Mindlab international blivit rankad till den mest avslappnade låt som gjorts. 60slag per minut är låten i början för att sen saktas ner till 50/min , takten som påverkar vår puls och andningsfrekvens vilket leder till en sänkt  stressnivå.

Låten är 8min lång eftersom det sägs ta 5min att nå en avslappnad effekt.

Avståndet mellan tonerna är även valda för att skapa en känsla av välbefinnande och eufori.

Sist men inte minst viktigt är att det inte finns repeterande melodier vilket gör att vi inte försöker fylla i och förutsäga vad som kommer härnäst…

Mindfulness i en låt – ungefär
Icke dömande
Med nyfikenhet
I ögonblicket
I ett avslappnat tillstånd/ meditativt tillstånd

//Linda Behrmann

Sång som friskvård

Igår var det andningensdag runt om i Sverige. Jag agerade volontär i Göteborg och träffade många nyfikna deltagare och intressanta föreläsare… 014

Någonting som var riktigt spännande att höra om var sång som friskvård som Birgitta Thorell informerade om för att sedan låta publiken stämma in i körsång.  Det blev en otroligt rolig inledning där alla fick lov att släppa loss i den annars ganska kalla salen.

Det forskas på sångens effekter på hjärtfrekvensen på Sahlgrenska i Göteborg, vilket jag då visste väldigt lite om men som förmedlades under föreläsningen. Forskning, av Björn Vickhoff,  om sångens hälsoeffekter kan du läsa mer om här. Effekterna av en sänk hjärtfrekvens kan vara till nytta för en rad hälsoproblem men också i hälsofrämjande sammanhang samt för att dämpa stress.

Så att sjunga i duschen , nynna eller ha körsång som aktivitet påverkar ditt hjärta positivt eftersom det påverkar bland annat vagusnerven och forskarna menar att de kan ha samma effekter som yoga eller andra andningsövningar för hälsan.

Så sjung ut och låt hjärtat vara med. ❤

Påminn dig om dina varför på din livsresa och byt kurs om nödvändigt…

Brain boosters för mental hälsa

Precis som du tränar kroppen kan du träna hjärnan och dina mentala processer. Det lättaste sättet att göra det är att skapa utrymmen för nya stimuli för hjärnan och utmana sina mentala processer, tanke, känsla och handling.

Att öva varje dag en period ger effekter och ändrar dina tankespår eftersom
hjärnan är plastisk (formbar och föränderlig genom erfarenheter) – under ständig utveckling och förändring. Mental träning har effekt. Inom till exempel idrottsvärlden har man visat det med mätbara resultat. Hur vi tänker skapar vår uppfattning om hur vi är, om hur vi mår och har det – i vissa fall också om hur verkligheten är. Idrottare vet hur viktigt det är med den rätta känslan, hur vi känner oss skapar förutsättningar för att prestera bra den dagen. Den kunskapen kan vi i arbetslivet och vår vardag ta till oss och nyttja för att prestera och skapa en balans mellan resurs och krav.
Genom att stärka dina mentala förmågor kan du förändra din bild av dig själv och din förmåga, väcka sovande potential, finna kraft i situationer då du tidigare känt dig orkeslös, må bättre och uppleva tillfredsställelse i en tillvaro som rör sig i riktning mot dina livsmål.
I svackorna påminner jag mig själv om mitt varför, det som gjorde att jag ville nå mina livsmål från början och påminner mig själv.
Det är viktigt  i min roll i stresskompetens – hälsa i balans att skapa forum för att förebygga utbrändhet, okontrollerbar stress och medvetandegöra kunskaper och tekniker om hur man kan hantera stress i  vardag och yrkesliv.

För några år sedan skulle jag aldrig frivilligt anta en sådan här roll, att föreläsa , tala eller engagera från ”scen”. Nu använder jag min nervositet kontrollerat genom mentala träningsknep som en drive för att prestera.

Jag lever mig numera igenom alla känslor, jobbiga eller inte och låter de vara som de är, jag väljer numera att inte fly ifrån dem och önska mig ur situationens obehag och när jag minns att jag inte kommer dö av paniken och rusande hjärta minns min kropp, känslor och tankar att det gjorde jag inte förra gången heller och att lite stress i den här situationen triggar mig. Och jag då blir lugnare, säkrare och litar på mig själv. Jag förstärker tilliten, lyssnar lite mer på den och inte enbart på min inre domares bedömningar…

Centrerar mig genom att andas lite djupare, landar i kroppen och stannar upp i det ögonblick som alltid är livet- nämligen Nu.

Här snackar jag om nycklar till viljestyrka, om beslutsamhet, motivation och att mål utan handlingsplaner bara blir önskningar.

en annan intressant sak
Kopplingar finns mellan bättre hälsa, välbefinnande, välmående mentalt och fysiskt genom att ägna tid åt kulturella aktiviteter, se en utställning, skapa, delta i en gemenskap (förening t.ex.), uppleva konserter och kulturutbud helt enkelt. Det är viktigt för hälsoeffektens skull hitta något som tilltalar dig. För mig är det att uppleva live musik och fina tavlor/skulpturer som gäller för att boosta min hjärna och ge hälsan näring.

Mental tränings historia – var är alla brudarna?

Det är många män igenom historien som har ägnat större delen av sin tid att fundera kring vad som skapar eller rent av avgör en bra prestation. Utgångspunkten har varit att det är mer än bara den fysiska förberedelsen som avgör och att den mentala utvecklingen och framförallt medvetandet har en betydande del i sammanhanget.

I många sammanhang nämns Lars Eric Uneståhl som Mental träningens fader i Sverige, det är dock inte helt sant eftersom han har haft många föregångare som banat vägen för området. Det tar tid att utveckla nya områden inom vetenskapen och idrottvetenskapens  etablering och erkännande inom psykologin och pedagogiken inom idrottsvärlden har pågått under lång tid, således började det mycket tidigare än så enligt Hassmen, Hassmen & Plate (2003).  Mental tränings praktiska område har vidgats och klivit ut ur den fysiska träningens arena för att kliva in i konferensrummen, klassrummen (etc) och till det vardagspresterande som blivit allt mer betydande i samhället, för de som vill prestera med kvalitet och kontroll (Paijkull & Uneståhl 2010).
I slutet av 1800-talet finns de första spåren av mental tränings historia då började Norman Triplett fråga sig om en idrottare presterade eller lika bra i lag, på tävling eller ensamma hans studiegrupp var cyklister.
Coleman Griffith var lite mer trogen den idrottspsykologiska banan och utvecklade forsknings samt undervisningsverksamhet inom området under 1920-talet (Hassmen, Hassmen & Plate, 2003 s. 29). Coleman var väldigt tidig med att förstå och utveckla coachens roll och betydelsefullhet för den enskildes prestation och selektion av medvetna och omedvetna beteenden.
Hans arbete har skapat mätmetoder och konkreta arbetsuppgifter inom idrottspsykologin vilka innefattar teorier och praktiska tillämpning om människans beteende, emotioner, kognitioner, perceptioner och personlighetstyper och inte minst motivationsteorier (Hassmen, Hassmen & Plate 2003). I Sverige är Gunnar Borg ett tungt namn inom Mental träning, han uppfann Borg skalan en mätmetod som mäter upplevd ansträngning (Hassmen, Hassmen & Plate 2003).

Coleman var en föregångare, inom det idrottspsykologiska området men inom den akademiska världen etablerades ämnet inte förrän på 60-talet. Då var Sverige på frammarsch och hade mentala tränare inom elitidrottens stora tävlingar[1]. Vid den här tiden hölls också den första världskongressen inom området vilket erkänner området ytterligare men det var fortfarande mest engelsktalande länder som producerade artiklar och studerade idrottspsykologi, en sak som förändrades så sent som 2001 och framåt (Hassmen, Hassmen & Plate 2003). I Skandinavien skrevs det böcker om mental träning under 70-talet av Railo och Uneståhl blandandra. Idrottspsykologin har fått starkt fäste inom den akademiska världen i hela Sverige. Svensk idrottspsykologiska förening har vuxit fram för tillämpare, forskare och utbildare inom området (Hassmen, Hassmen & Plate 2003).

Det finns också paralleller att dra mellan den mentala träningens utveckling genom historien och synen på människan. Den mer humana synen som stegvis etablerades inom det psykologiska området där människan var en tänkande, kännande och handlande varelse som skulle bemötas med värdighet och kärlek förklaras i boken Idrottspsykologi (2003) berodde mycket på Rogers och Maslows förståelse för hela människan och dess komplexitet.

Visst får den här texten som är en sammanfattning över kurslitteratur som ingår i vår kurs mental träning 30hp var alla brudarna är? Fanns det inga tunga namn inom mental träning som tillhörde kvinnor?
Det verkar vara svårt att hitta fynd för det rent historiskt och förklaringen är väl den patriarkala maktstruktur som då fanns inom idrotten, jag menar kvinnor hade lag men de var inte på proffsnivå och knappast fanns det särskilt stora kvinnliga coacher.

Idag är det annorlunda, men ändå finns mansdominans både inom vetenskapen och inom området mental träningen.
MEN en av mina stora förebilder är en av präglarna till framtidens mentala tärningen enligt mitt tycke…

Pia Sundhage är ett tungt namn inom mental träning, coaching och har klättrat in i mångas minne som en förebild och ikon. Inte bara för att hon är kvinna utan kanske tack vare hennes helt brillianta coaching teknik som bygger på mentala förberedelsens tyngd och att alltid hålla huvudet högt, stolt oavsett resultatet. Hon har också en annan fantastisk ide som jag använder jättemycket. Att alltid stärka det som redan fungerar och göra det ännu bättre.
Tekniken är då att resten följer med och att de stärka sidorna blir kvaliteter som spetsar lagets teknik.
Liksom att ta vara på allas styrkor i ett team i ett arbetslag och inte försöka göra alla jämbördiga och bli allroundplayers.

mer om Pia ..

Så mental träning är inte bara för idrottare utan handlar mycket idag om det personliga ledarskapet, det där ledarskapet som tar individen framåt i livet. Kanske är det ett svar på den tid som vi lever i där individualism präglar vårt sätt att tänka och därmed vårt beteende.

Vi har väl alltid velat utvecklas, nå våra mål och drömmar inom både privatliv och arbetsliv/skola men idag uppfattar många forskare inom området arbetsliv oss som mer rörliga i jakten på självförverkligande. De cementerade rollerna är inte bestämda av andra utan i större utsträckning bestäms av oss själva och prövas av vår samtids kultur. Jag läser i Gränslöst arbete med Allvin m.fl. att vi socialiseras in i en arbetsmarknads förväntningar och samhällets kunskapsutveckling formellt formas efter den efterfrågan av samtiden, 2006 (Allvin m.fl).

Jag ska undersöka mer var brudarna finns i våra historieböcker om idrottens mentala träning. Må väl!

Världen är inte längre bättre utan mig…

Världen är inte längre bättre utan mig...

Min uppfattning om mig själv har ändrats radikalt de senaste åren.
Från sjukdomsdefinierad och sjukvårdskonsumerad till friskvårdsproducerande och självreflekterande upptäcksfärdande spanar jag nyfiket ut på världen och på andra människor.
Jag väljer att säga JA till mig själv och jag tar plats för att göra skillnad för dig och för mig.
Livet är en skola jag går i varje dag och superwoman har lämnat fältet för ödmjukhet och nörderifrosseri inom mental hälsa.
Välkommen till Livet… Världen är helt enkelt inte längre bättre utan mig. Jag säger JA till världen, till livet!

Hur du identifierar din stresskälla!

gott o blandat 219

Ibland kan stress kännas som ett ihoptrasslat väldigt långt snöre där änden på snöret aldrig går att hitta hur mycket du än letar.
Det enorma trasslet verkar inte ha någon ände… Och den egentliga källan till stress förblir en gåta. men så måste det inte vara…

När oro växer och kraven från jobbet/skolan/familjen/vännerna växer, räkningarna dimper ner oavbrutet i brevlådan, tiden räcker inte till etc då kan det ofta kännas som du tappat kontrollen över livets pusselbitar. Men du har oftast mer kontroll än vad du kanske tror. Insikten om att du har kontrollen är första nyckeln till stresshantering.

Vad är orsaken till min stress?
Första steget är att identifiera orsaker till din stress. Det låter enkelt och ganska självklart. Verkligheten är en annan.
Den riktiga källan till din stress kan gömma sig bakom det synliga och det uppenbara.
Sätt dina ursäkter, ditt beteende och din attityd under lupp.
Exempelvis Ursäktar du din stressnivå med att säga ” Ja, just nu är det en miljon saker att göra. Bara för tillfället” , Medan du har svårt att minnas när du senast hade luft i ditt schema, tog en paus på riktigt eller ägnade dig åt sådant du verkligen gillar?
Befäster du ditt beteende som en del av din personlighet? ” Det är bara sån jag är.” eller ” Jag har bara en rastlös person, det är sån jag är”.
Eller beskyller du din stress på andra, din omgivning, dina relationer?

ovanstående exempel är exempel på bortförklaringar om du tittar på dem under lupp.
Innan du tar ansvar för din situation och accepterar att du spelar en roll i upprätthållandet av situationen eller bibehållandet av den kommer Stressnivån ligga utanför din kontroll.

Ta kontroll är en stor del av stresshantering och brist på känsla av egenkontroll är en av de största stressorerna (orsaker till stress). Så ta dig tid att återfå kontroll eller egentligen är ett bättre ord koll på situationen – sortera, välj bort och bli mer medveten om hur du reagerar/agerar.

Nedanstående frågor kan vara en hjälp att identifiera stressens äkta källa. Varje gång du är stressad kan du reflektera över dem och du får lättare att se dina mönster och reaktioner.

Vad är dina orsaker till stress?
Hur får det dig att känna emotionellt och kroppsligt?
Hur reagerade du då?
Gjorde du något själv för att må bättre?

Superfruit smoothie

Solen skiner över Göteborg idag. Jag vaknade ganska tung i kroppen efter många kvällspass på jobbet. Då passar det utmärkt att starta dagen med en superfruit smoothie.
recept två stora glas:
frusna superfruit bär (garant) ca 100g
hallon färska eller frysta ca en näve
granatäpplekärnor ca 50-70g
1 banan
1 solmogen Apelsin
mixa ovanstående ingredienser först och häll sedan i en skvätt havre mjölk/soyamjölk eller vanlig mjölk så att den blir lite mer flytande men inte för mkt den ska ändå vara tjock. MIXA i mixer tills allt är slätt 😀
fördelen med att mixa frysta bär är att det blir perfekt temp med en gång , iskall goooood smoothie. Enjoy tillsammans med solen, nåon du tycker om och en god frukost!