Etikettarkiv | personligt ledarskap

Mental tränings historia – var är alla brudarna?

Det är många män igenom historien som har ägnat större delen av sin tid att fundera kring vad som skapar eller rent av avgör en bra prestation. Utgångspunkten har varit att det är mer än bara den fysiska förberedelsen som avgör och att den mentala utvecklingen och framförallt medvetandet har en betydande del i sammanhanget.

I många sammanhang nämns Lars Eric Uneståhl som Mental träningens fader i Sverige, det är dock inte helt sant eftersom han har haft många föregångare som banat vägen för området. Det tar tid att utveckla nya områden inom vetenskapen och idrottvetenskapens  etablering och erkännande inom psykologin och pedagogiken inom idrottsvärlden har pågått under lång tid, således började det mycket tidigare än så enligt Hassmen, Hassmen & Plate (2003).  Mental tränings praktiska område har vidgats och klivit ut ur den fysiska träningens arena för att kliva in i konferensrummen, klassrummen (etc) och till det vardagspresterande som blivit allt mer betydande i samhället, för de som vill prestera med kvalitet och kontroll (Paijkull & Uneståhl 2010).
I slutet av 1800-talet finns de första spåren av mental tränings historia då började Norman Triplett fråga sig om en idrottare presterade eller lika bra i lag, på tävling eller ensamma hans studiegrupp var cyklister.
Coleman Griffith var lite mer trogen den idrottspsykologiska banan och utvecklade forsknings samt undervisningsverksamhet inom området under 1920-talet (Hassmen, Hassmen & Plate, 2003 s. 29). Coleman var väldigt tidig med att förstå och utveckla coachens roll och betydelsefullhet för den enskildes prestation och selektion av medvetna och omedvetna beteenden.
Hans arbete har skapat mätmetoder och konkreta arbetsuppgifter inom idrottspsykologin vilka innefattar teorier och praktiska tillämpning om människans beteende, emotioner, kognitioner, perceptioner och personlighetstyper och inte minst motivationsteorier (Hassmen, Hassmen & Plate 2003). I Sverige är Gunnar Borg ett tungt namn inom Mental träning, han uppfann Borg skalan en mätmetod som mäter upplevd ansträngning (Hassmen, Hassmen & Plate 2003).

Coleman var en föregångare, inom det idrottspsykologiska området men inom den akademiska världen etablerades ämnet inte förrän på 60-talet. Då var Sverige på frammarsch och hade mentala tränare inom elitidrottens stora tävlingar[1]. Vid den här tiden hölls också den första världskongressen inom området vilket erkänner området ytterligare men det var fortfarande mest engelsktalande länder som producerade artiklar och studerade idrottspsykologi, en sak som förändrades så sent som 2001 och framåt (Hassmen, Hassmen & Plate 2003). I Skandinavien skrevs det böcker om mental träning under 70-talet av Railo och Uneståhl blandandra. Idrottspsykologin har fått starkt fäste inom den akademiska världen i hela Sverige. Svensk idrottspsykologiska förening har vuxit fram för tillämpare, forskare och utbildare inom området (Hassmen, Hassmen & Plate 2003).

Det finns också paralleller att dra mellan den mentala träningens utveckling genom historien och synen på människan. Den mer humana synen som stegvis etablerades inom det psykologiska området där människan var en tänkande, kännande och handlande varelse som skulle bemötas med värdighet och kärlek förklaras i boken Idrottspsykologi (2003) berodde mycket på Rogers och Maslows förståelse för hela människan och dess komplexitet.

Visst får den här texten som är en sammanfattning över kurslitteratur som ingår i vår kurs mental träning 30hp var alla brudarna är? Fanns det inga tunga namn inom mental träning som tillhörde kvinnor?
Det verkar vara svårt att hitta fynd för det rent historiskt och förklaringen är väl den patriarkala maktstruktur som då fanns inom idrotten, jag menar kvinnor hade lag men de var inte på proffsnivå och knappast fanns det särskilt stora kvinnliga coacher.

Idag är det annorlunda, men ändå finns mansdominans både inom vetenskapen och inom området mental träningen.
MEN en av mina stora förebilder är en av präglarna till framtidens mentala tärningen enligt mitt tycke…

Pia Sundhage är ett tungt namn inom mental träning, coaching och har klättrat in i mångas minne som en förebild och ikon. Inte bara för att hon är kvinna utan kanske tack vare hennes helt brillianta coaching teknik som bygger på mentala förberedelsens tyngd och att alltid hålla huvudet högt, stolt oavsett resultatet. Hon har också en annan fantastisk ide som jag använder jättemycket. Att alltid stärka det som redan fungerar och göra det ännu bättre.
Tekniken är då att resten följer med och att de stärka sidorna blir kvaliteter som spetsar lagets teknik.
Liksom att ta vara på allas styrkor i ett team i ett arbetslag och inte försöka göra alla jämbördiga och bli allroundplayers.

mer om Pia ..

Så mental träning är inte bara för idrottare utan handlar mycket idag om det personliga ledarskapet, det där ledarskapet som tar individen framåt i livet. Kanske är det ett svar på den tid som vi lever i där individualism präglar vårt sätt att tänka och därmed vårt beteende.

Vi har väl alltid velat utvecklas, nå våra mål och drömmar inom både privatliv och arbetsliv/skola men idag uppfattar många forskare inom området arbetsliv oss som mer rörliga i jakten på självförverkligande. De cementerade rollerna är inte bestämda av andra utan i större utsträckning bestäms av oss själva och prövas av vår samtids kultur. Jag läser i Gränslöst arbete med Allvin m.fl. att vi socialiseras in i en arbetsmarknads förväntningar och samhällets kunskapsutveckling formellt formas efter den efterfrågan av samtiden, 2006 (Allvin m.fl).

Jag ska undersöka mer var brudarna finns i våra historieböcker om idrottens mentala träning. Må väl!

Mindfulness & Livet…

Mindfulness är praktisk övning i att vara här och nu och ingen annanstans. Du kan öva Mindfulness på olika sätt.

Exempelvis genom att förankra dig i nuet med övningen andningsankaret, öva mindful-avslappning, göra en sak i taget med största uppmärksamhet, fokusträning & mindfulnessmeditation.

Kunskap är en bra grund, men först och främst handlar mindfulness om att praktisera mindfulness.

Tränar du Mindfulness ökar antalet tillfällen du är medvetet närvarande, Här och nu. Du lyfter de tillfällen du är på autopilot till den medvetna ytan och observerar dem, upplever dem som de är. Vi kan bara vara här och nu. Det är här och nu vi kan välja och påverka vårt liv. Det är här och nu vi upplever våra liv.

Tankarna kan grumla till allting och det är nästan som om vi inte kan se klart för att alla tankar är i vägen.

Det handlar om att vara. Ett övande där du observerar dina tankar, känslor och reaktion eller aktioner i ett varande tillstånd. (Vi är vana att vara i ett görande tillstånd oftast.) Reflektera utan att bedöma dig som bra eller dålig. Le inåt och ta inte så hårt på om det inte går som du förväntat dig. Försök istället att förvänta dig ingenting och uppmärksamma vad du upptäcker. Var öppen för de sensationer som kroppen låter dig uppleva. Du är på upptäcktsfärd!

Egentligen är hela syftet med Mindfulness att vara här och nu. Det är också allt. Men det kan ha vissa positiva bieffekter… Mindfulness kan vara ett verktyg för att minska stress, få utrymme mellan dina tankar, öka kreativitet, koncentration, stärka ditt immunförsvar, hantera smärta och hantera smärtsamma händelser i livet och negativa känslor. Ett verktyg för att stärka upplevelserna av de ögonblick du har i ditt liv. Jag har lättare att se de positiva känslorna i livet och uppleva de ögonblick fullt ut som ofta susar förbi, upplevelser som vi i efterhand skulle velat tagit vara på.

Ju mer medveten du är om dina tankar, känslor och handlingar, desto mer uppmärksam kommer du att vara på det som betyder mest för dig. Möjligen hjälper det oss att prioritera, välja och värdera alla de ögonblick som vi kallar livet.   

En av sju attityd tips…

Varför inte ta var på årstidernas skiftningar och välkomna det nya tillsammans med dig själv i harmoni med naturen, världen och andra människor och djur.
Jag tränar mitt inre för att hela tiden bjuder livet på utmaningar och jag vill stå stark som träden men ändå rörlig och flexibel. Allt är alltid i rörelse från största fenomen till minsta atom och jag vill dansa med livets rytm och inte i otakt mot den i disharmoni. Om jag vill uppleva flow är det väsentligt och flowet kan bli lättare att behålla när jag lärt mig improvisera i de noter som uppenbarar sig, med musiken inte mot.
För att kunna ens förstå det gäller att jag är först i harmoni med mig själv. Ett sätt, eller egentligen det mest väsentliga sätt att komma i kontakt med sitt inre är att utmana sitt förhållningsätt. Släppa det jag tidigare föreställt mig och bestämt mig för och se med nya ögon på nya sätt ur nya perspektiv.

Visst låter det som en kontaktannons för 2012 med ord som flexibel, hungrig på nya utmaningar och förmåga att gå vidare, se möjligheter där andra ser omöjligheter osv… 😉
Det förväntas av oss att vi ska bara sådär sjukt bra och konkurranskraftiga med bara nya ideer och leverera gärna innan produkter/tjänster är beställda.
I vår tid är det alltså viktigare än någonsin att prata om personligt ledarskap. För att du ska dansa den vägen du är passionerad att följa, sida vid sida med naturens melodi. För att du ska må bra och för att du ska stå stark så du orkar och kan leva din sanning.
Letting go- släppa taget- betyder inte att släppa allt och vara passiv mottagare för vad andra kräver eller förväntar av dig.  Andra kan vara samhället, arbetetsmarknaden, din familj. Släppa taget är aktivt val, medvetet val i fullständig närvaro i harmoni med din inre sanning. För att komma i kontakt med hjärtats röst krävs det att släppa taget om föreställningar, boxtänkande, fördömande tankar etc och därmed också begränsningar.

En del tankar väcker obehag då försöker vi oftast skjuta upp dem eller göra oss
upptagna med annat att göra för att förskingra dem. I meditationen möter vi
våra tankar som vi har – oavsett karaktär-  vi tränar på att lyfta fram vissa aspekter av
tankarna eller förkasta dem.

Vi låter vår erfarenhet vara som de är, som de uppenbarar sig för oss och observera dem. Trygga eller behagliga tankar kan också hämma dig, genom att du inte töjer dem eller stannar helt kvar i dem.
Lyssnar du inåt kan du höra naturens melodi och om du vågar kan du också dansa med den.

 

Mindfulness sjunde lag:

Att släppa taget –  Non-attachment
Hit hör ord som måste eller vill ha Men också att släppa taget om våra låsta
föreställningar, idéer, tankar eller önskningar.

En del tankar väcker obehag då försöker vi oftast skjuta upp dem eller göra oss
upptagna med annat att göra för att förskingra dem. I meditationen möter vi
våra tankar som vi har – oavsett karaktär-  vi tränar på att lyfta fram vissa aspekter av
tankarna eller förkasta dem.

Vi låter vår erfarenhet vara som de är, som de uppenbarar sig för oss och
observera dem. Trygga eller behagliga tankar kan också hämma dig, genom att du
inte töjer dem eller stannar helt kvar i dem. 

Sista Attitydlagen inom mindfulness är en process där du hela tiden lär dig om dig
själv, ditt inre och hur du förhåller dig till det yttre. Hur kroppen ibland
styrs av känslor och bedömningar. Det är en resa – Livet – det bjuder på många
tillfällen att ta chansen att öva mindfulness. Letting go – ögonblick för
ögonblick.