Etikettarkiv | relax

En övning i Muskulär avslappning med mig som guide – ENJOY!

Hur känns del egentligen att vara avslappnad??
Det kan du prova nu genom att göra en övning i muskulär avslappning.
Här har du ett smakprov från stresskompetens,  en helt gratis avslappningsövning.
Spänningsreglering ingår i steg 1 i den mentala träningen för att  du ska utveckla en sensitivitet att märka skillnaden mellan spända och avspända muskler.
Sambandet mellan spänningsnivå i kroppen och prestation är känd och väl dokumenterad i forskningsvärlden. främst inom idrotten.  För att inte onödig energi ska gå åt till onödigt spända muskler är det viktigt att träna avslappning och öva upp förmågan att slappna av och avlägsna överspänning som är vanligt vid stresspåslag under längre tid.
Avslappning sänker
– andningsfrekvensen
– hjärtfrekvensen
– syreförbrukningen
-muskelspänningen (bättre blodgenomströmning)
-mjölksyrenivå (laktat)
Mentalt kommer hjärnvågorna till Alfa, ett avslappnat och lugnt tillstånd.

Youtubeklippet är ett ljudklipp och du ska ju ändå hålla ögonen stängda så ingen bild behövs 😉

Klippet är En guidad avslappningsövning som ingår i den mentala grundträningen i stresskompetens. Att öva upp förmågan att slappna av är en viktig förmåga som hjälper dig att själv reglera din spänningsnivå i vardagen.

Följ övningen med nyfikenhet och koncentration, moment för moment och se vad du upptäcker.

Enjoy 😉
http://www.stresskompetens.com

En övning i Muskulär avslappning med mig som guide – ENJOY!

Hur känns del egentligen att vara avslappnad??
Det kan du prova nu genom att göra en övning i muskulär avslappning.
Här har du ett smakprov från stresskompetens,  en helt gratis avslappningsövning.
Spänningsreglering ingår i steg 1 i den mentala träningen för att  du ska utveckla en sensitivitet att märka skillnaden mellan spända och avspända muskler.
Sambandet mellan spänningsnivå i kroppen och prestation är känd och väl dokumenterad i forskningsvärlden. främst inom idrotten.  För att inte onödig energi ska gå åt till onödigt spända muskler är det viktigt att träna avslappning och öva upp förmågan att slappna av och avlägsna överspänning som är vanligt vid stresspåslag under längre tid.
Avslappning sänker
– andningsfrekvensen
– hjärtfrekvensen
– syreförbrukningen
-muskelspänningen (bättre blodgenomströmning)
-mjölksyrenivå (laktat)
Mentalt kommer hjärnvågorna till Alfa, ett avslappnat och lugnt tillstånd.

Youtubeklippet är ett ljudklipp och du ska ju ändå hålla ögonen stängda så ingen bild behövs 😉

Klippet är En guidad avslappningsövning som ingår i den mentala grundträningen i stresskompetens. Att öva upp förmågan att slappna av är en viktig förmåga som hjälper dig att själv reglera din spänningsnivå i vardagen.

Följ övningen med nyfikenhet och koncentration, moment för moment och se vad du upptäcker.

Enjoy 😉
http://www.stresskompetens.com

Vad kan du vinna på att satsa tid på avspänningsträning?

I mina kurser ingår avspänningsträning som en viktig del av stresshanteringen.
Varför ska du öva avspänning?
Några exempel följer nedan…
Mindre spänningar och som en konsekvens av det får du mindre bekymmer med huvudvärk, yrsel, magbesvär. Du får färre fysiska överreaktioner vid stress.
Minskad ängslan och oro. Du kan uppleva en slags inneboende stillhet, en stillhet som du tar med dig vart du än går.
Bättre sömn – underlättar både insomnandet och sömnkvaliten hos många.
Förutsättning för målinriktad mental träning. Det avslappnade tillståndet är det ideala tillståndet för all mental träning och meditation.
Tillgång till din kapacitet när du inte måste slösa energi till dina spända muskler kan du lättare nyttja rätt energi för rätt arbete/krav.
Förbättrade konstruktiva tankemönster och bättre överblick En del uttrycker det som att de kan se klart igen. Det blir oftare lättare att se sammanhang och tänka klart.

Kropp och Knopp hänger ihop och blir du avslappnad fysiskt genererar det effekter på din emotionella status, tankeverksamhet och din förmåga att se saker ur en optimistisk synvinkel.

Nyfiken på kursen i Januari?
här är länken:  https://www.facebook.com/events/523187701094393/

Ta hand om dig!